tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

Dieselsystemet

Det absolut vanligaste problemet med en dieselmotor är att den inte får bränsle. Detta är nästan alltid väldigt enkelt löst om man bara vet var man skall leta och felsöka och har lite enkla reservdelar ombord.

Har man dessutom fixat till sitt dieselsystem lite så ordnar man nästan alla problem på bara några få minuter.

Vi rekommenderar en bra tank, bra slangar, en bränslekran på slangen, en pumpblåsa på slangen och ett förfilter innan diesel väl kommer fram till motorn.

De tre fienderna

Luft, vatten och smuts är vad man måste skydda sig emot i bränslesystemet.

  • Luft i systemet gör att motorn stannar, går ojämt, blir svårstartad eller inte går att starta alls. Det räcker med en mycket lite mängd luft för att dessa problem skall uppstå. Alltså måste hela systemet vara helt tätt och inte läcka någonstans! Speciellt gäller detta på sugsidan av systemet - alltså mellan tanken och bränslepumpen. Kommer det in luft så måste hela systemet avluftas innan motorn fungerar bra igen.
  • Vatten får man ofta med sig när man tankar och genom kondens i tanken. Detta är mer eller mindre oundvikligt. Ett bra förfilter med vattenavskiljare är därför ett krav. Vill man skydda sig lite mer så kan man sätta en kran på luftningsslangen till tanken som man bara öppnar när man kör motorn men risken att man glömmer den öppen eller ännu värre glömmer att öppna den vid start gör att det inte är något vi rekommenderar.
  • Smuts i bränslet får man mer av om man tankar på "dåliga ställen". Vilka ställen som är "dåliga" går inte att svara på men kanske säger magkänslan något om detta. Lite smuts får man dock alltid med sig - därför har man bränslefilter. Sköt dem så fastnar smutsen där och stör inte motorns funktion. Var mycket noga med att själv inte tillföra någon smuts till ditt dieselsystem!

Tank

Tanken skall ha en eller flera manluckor som gör den enkel att göra ren. Den behöver ett antal slanganslutningar;

  • Inlopp -- Inlopp ifrån tanklocket på däck (eller annan plats). Detta hål bör vara dimensionerat för en slang med en innerdiameter om minst 38 mm.
  • Luftning -- När nivån i tanken sjunker så måste luft komma in i tanken som ersätter det utrymme som bränslet förut fyllde upp. Om luftningen inte fungerar så kommer det till slut att bli ett undertryck i tanken och motorn kommer att stanna.
  • Utlopp -- Till motorn via bland annat förfiltret. Detta skall suga långt ner i tanken men inte för långt ner så att "bottensatsen" riskerar att följa med.
  • Retur -- Här ansluts returslangen ifrån motorn. Bränslepumpen på en dieselmotorn pumpar normalt till sig mycket mer bränsle än vad som behövs just nu. Där kommer det bränsle tillbaka som motorn inte behövde just nu.
  • Bottensug -- Ett sughål som slutar bara några millimeter ifrån botten på den djupaste punkten i tanken. Till detta hål kan en liten pump anslutas när man vill suga ur bottensatsen eller tömma tanken för en rengöring.
  • Andra anslutningar -- Andra tänkbara anslutningar är sughål till en värmare eller sughål för ett elverk/generator. Dessa bör sluta högre än sughålet till motorn så det alltid finns lite bränsle kvar till motorn om man har glömt stänga av värmaren i tid...

Slang

Diesel skall gå i för därav avsedd slangtyp. Köp alltså rätt typ av slang och fuska inte på någon liten del i systemet.

Vill man inte ha slang kan man också använda rör vilket går precis lika bra. Tänk bara på att fästa dem ordentligt så att de inte står och vibrerar vilket ovillkorligen resulterar i brott med dieselläckage som följd.

Bränslekran


Kulventil

En bränslekran, gärna i form av en kulventil, är bra att ha på sitt bränslesystem för att kunna stänga av tillförseln av diesel när man skall arbeta med någon komponent. Den förhindrar också att diesel rinner tillbaka ner i tanken om tanken är lågt placerad vilket gör att man inte behöver pumpa fram lika mycket bränsle när man skall lufta systemet efter arbetet är klart.

Pumpblåsa


Pumpblåsa

Med en sådan här pumpblåsa på slangen tar det bara några sekunder att pumpa fram bränsle till motorn efter att man har bytt filter, haft loss en slang eller av något annat skäl fått in luft i bränslesystemet.

Tänk på att utloppet av pumpblåsan helst skall vara placerat lite högre än inloppet för att hindra att det kvarstår luft i pumpblåsan.

Förfilter


Racor-filter

Ett förfilter är en enormt bra investering som gör att motorn slits mindre av smutspartiklar och vatten. Dessa filtreras bort innan de når motorn och det filter som förhoppningsvis finns på motorn - som dock aldrig tar bort vatten.

Förfiltret skall vara placerat så att det är lätt att serva och vara av en typ som är lätt att serva. Det bör placeras så att man kommer åt det utan att skruva isär något och med någorlunda fri tillgång under så man kan placera en burk som samlar upp dieselspill samt åtkomst på ovansidan så man kan enkelt kan skruva isär filtret

Vi tycker att ett så kallat Racor-filter är det bästa man kan ha. Det filtrerar kanske inte bättre än något annat men inte heller sämre. Men det är överlägset enklast att serva snabbt och lätt med ett minimum av dieselspill. Detta genom att man utan verktyg snabbt och lätt skruvar av locket på filtret utan att man behöver tömma filtret då locket sitter på ovansidan. Sen kan man lyfta ur filterinsatsen utan att bli kladdig om fingrarna, sätta dit en ny och sen skruva dit locket igen. Man byter filter på mindre än 30 sekunder om man är lite flink i fingrarna.

Sen kan man om man vill eller behöver ställa en skål under filtret och tappa ut vatten och smuts genom den lilla avtappningskranen på undersidan.

Lyxvarianten med dubbla förfilter

En lite lyxigare lösning som gör att man kan byta bränslefilter under gång är enkelt löst. Mellan gummiblåsan och filtrerna sätter man en trevägsventil. Inloppet mot gummiblåsan och utloppen mot vardera av de två förfiltren. Utloppen på filtrerna kopplas ihop med ett T-stycke.

Det är inte ofta man behöver byta bränslefilter under gång - men den gången man behöver det så är det ofta i ett kritiskt läge då man verkligen inte vill stanna motorn för att byta filtret. Med denna lösningen vrider man bara om trevägsventilen medans motorn går och sedan kan man byta i lugn och ro medans motorn fortsätter att gå.

Luftning

Finns det luft i dieselsystemet så kommer motorn inte att starta, inte gå eller gå dåligt. Luft kommer oftast in i systemet då man bryter "dieselkedjan" genom att lossa någon slang eller komponent och då är byte av dieselfilter absolut vanligast. Näst vanligast är "dieselstopp". Dvs man har kört slut på diesel så att luft ifrån tanken har sugits in i systemet. Sist kommer läckage i bränslesystemet som gör att luft kommer in. Detta är normalt krångligt att felsöka. Enklast är att trycksätta hela dieselsystemet och se var det pyser ut diesel någonstans.

Ofta räcker det att öppna luftningsskruven på dieselfiltret och för hand pumpa med membranpumpen tills det kommer diesel ur luftningsskruven.

Räcker inte detta så är det normalt enklast att lossa muttrarna som håller fast rören på spridarna 1-2 varv. För att undvika dieselskvätt lägger man med fördel en handduk över motorn som täcker alla spridarna. Därefter kör man startmotorn i 10-20 sekunder. Det skall då ligga lite diesel runt varje spridare - annars är det inte färdig luftat (kontrollera då att det finns diesel fram till filtret och fortsätt sedan att köra startmotorn). Dra åt muttrarna igen. Torka bort diesel. Sen bör motorn starta.

Att kunna lufta dieselsystemet är att ABSOLUT MÅSTE att behärska på sin båt.

Bränslet

Och så "kärnan" i allt. Själva bränslet.

På många ställen där man tankar innehåller diesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester) och kallas ibland då också för biodiesel. FAME ökar risken för att få dieselbakterier i tanken med en faktor om 10 (läs mer nedan).

Dieselbakterier

Dieselbakterier lever, växer och frodas i gränsskiktet mellan vatten och diesel i botten av dieseltanken. Blir de tillräckligt många växer de ihop och bildar till sist stora "sjok" som är sega, kladdiga och mycket lätt sätter igen ett dieselfilter.

I "gammal vanlig diesel" har man identifierat cirka 140 arter av bakterier som kan leva i gränsskiktet mellan vatten och diesel i tanken.

I biodiesel har man identifierat över 1400 arter (tio gånger fler) av bakterier som kan leva i gränsskiktet.

För att minimera risken för dieselbakterier skall man så långt som möjligt undvika att få in och ha vatten i dieseltanken. Inget vatten = Inga bakterier. Man bör också undvika att tanka biodiesel - då minskar risken med en faktor om 10.
Till början | Skriv ut
Ändrad: 2016-09-09 09:04 / Visad: 27663 gånger.