s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/TTW/TTW

The Tootiki Way

Här finns beskrivningar på hur vi gör med olika saker inom alla tänkbara områden. Ibland som svar på frågor, ibland för att vi är lite extra nöjda och ibland bara för att. Det som är beskrivet här är saker och sätt som vi är nöjda med och rekommenderar!

Här kan man också finna tankar och funderingar om båtteknik och långfärdssegling.

Uppdaterad: 2020-09-15 11:18