tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

Landströmskablar

 • Skapad: 2018-02-22
 • Uppdaterad: 2018-05-09

Att ansluta båtens elsystem till ett uttag i land vill de flesta båtägare göra för att ladda batterier och driva större förbrukare ombord medan man ligger i hamn. Att ha ett bra elsystem ombord är viktigt då man ansluter båten till land. Båtens elsystem beskrivs dock inte här utan just kablarna.

Standard-kontaktdon

Idag är CEE-kontaktdonen den standard som man ska använda sig utav. Därmed så är vår mening att båtens intag ska vara ett CEE16-kontaktdon (en hane) och så långt som möjligt ska alla kablar och adaptrar följa denna standard.

Olika CEE-kontaktdon

 • Blåa kontaktdon är 1-fas. Med 1-fas menas att kontaktdonet har tre poler. En för fas, en för nolla och en för jord. Därmed krävs en kabel med tre ledare i för att sådant kontakt don.
 • Röda kontaktdon är 3-fas. Med 3-fas menas att kontaktdonet normalt har fem poler (även fyra förekommer men är något vi starkt avråder ifrån att använda utan att gå in på varför här). Tre för faser (ofta benämnda som L1, L2 och L3), en för nolla samt en för jord. Ett 3-fas-kontaktdon behöver därmed en kabel med fem ledare i.

Notera också att CEE-don finns i en mängd utförande för andra spänningar än 230V (1-fas) och 400V (3-fas). Sådana CEE-don ska, kan och får absolut inte användas i en hamn eller på en båt. Dessa är lätta att identifiera genom att "piggen" som styr år vilket håll man kan trycka ihop donen inte sitter "klockan 6" utan är vriden till något annat "klockslag". Olika spänningar har olika klockslag.

Garo är en av många tillverkare av anslutningsdon. Här är en av deras kataloger. Alla E-nummer (artikelnummer) som anges nedan finns i denna katalog med bilder och specifikationer.

Benämningar

 • Stickkontakt = Hane. Ett kontaktdon med stift i som används för att ta emot ström från ett uttag. ALDRIG TVÄRTOM!
 • Uttag = Hona. Ett kontaktdon med hål i som används för att leverera ström till en stickkontakt.

Kabeltyp

För att landströmskablarna ska vara säkra att använda och fungera bra måste de vara utförda i rätt material. Kablarna ska vara "gummikabel" med vilket menas att de är relativt mjuka, flexibla samt tål nötning, kemikalier och slitage i tämligen hög grad. De finns i många färger men svart är överlägset vanligast och billigast. "Gummikabel" finns i en nära oändlig mängd utförande. Men söker man efter benämningarna RDOE eller H07RN-F så hittar men en typ som är tillräckligt bra. Att använda något annat än en "gummikabel" kan vara direkt livsfarligt och får aldrig förekomma.

Kabeldimension

Att ha en kabel som är feldimensionerad innebär risk för brand. En klen kabel som används för att transportera för mycket ström (för hög effekt) blir varm och värme leder på sikt till brand. Förutom brandrisken så resulterar en för klen (samt även en för lång kabel) i något som kallas för spänningsfall. Med spänningsfall menas att om man mäter spänningen i uttaget på land till exempelvis 230 Volt så är det helt okej. Men med en klen och/eller lång kabel så kan spänningen i den ända av kabel som är i båten ha sjunkit ner till 200 Volt. Därmed tappas mycket effekt och det är inte önskvärt. För relativt korta kablar från mycket korta och upp till cirka 30 meter kan följande dimensioneringar med fördel användas;

 • 10A säkringar - kabelns ledare ska vara minst 1,5 mm2.
 • 16A säkringar - kabelns ledare ska vara minst 2,5 mm2.
 • 32A säkringar - kabelns ledare ska vara minst 4 mm2.

Vid längre kablar eller då flera kablar skarvas ihop till en lång bör man generellt gå upp en dimension.

Därmed är det i båtsammanhang och om man planerar att belasta kabeln med ungefär så mycket som säkringarna är avsedda för lämpligt att använda 2,5mm2 kablar i så hög grad som möjligt. Med en liten båt med endast små förbrukare ombord räcker det med 1,5 mm2.

1-fas eller 3-fas?

Tootiki är en stor båt. Vi har därför byggt elsystemet ombord så att Tootiki kan anslutas direkt till ett 3-fas uttag i land. Detta är överkurs och inget vi tror eller tycker alla ska göra även om det absolut har sina fördelar.

För nästan alla normala båtar räcker 1-fas mer än väl.

Adapter-kablar

CEE-don i all ära men då de finns i flera varianter krävs ändå adaptrar. Och alla hamnar har inte CEE-don vilket gör att det krävs adaptrar.

Vi har följande adapter-kablar för 3-fas ombord;

 • CEE16A/3-fas (E-nummer 24 245 21) stickkontakt till CEE16A/1-fas (E-nummer 24 246 36) uttag - Denna adapter kan man köpa färdig i välsorterade butiker. Denna adapter finns i utförande med tre CEE16/1-fas uttag (ett för varje fas). En sådan här adapter är mycket trevlig att ha ombord. 3-fas-uttagen är ofta lediga i hamnar och ger möjlighet till stora strömuttag. Den är dessutom helt laglig!
 • CEE32A/3-fas (E-nummer 24 245 45) stickkontakt till CEE16A/3-fas (E-nummer 24 246 53) uttag - Denna adapter är inte alls tillåten så den får man bygga själv och använda under eget ansvar.
 • CEE63A/3-fas (E-nummer 24 245 64) stickkontakt till CEE16A/3-fas (E-nummer 24 246 53) uttag - Denna adapter är inte alls tillåten så den får man bygga själv och använda under eget ansvar.

Och för 1-fas ombord har vi följande adaptrar;

 • Schukokontakten (svensk stickkontakt) till CEE16/1-fas (E-nummer 24 246 36) uttag. Denna används i en hel del svenska hamnar som inte har uppgraderat sina uttag ännu.
 • Engelsk stickkontakt till CEE16/1-fas (E-nummer 24 246 36) uttag. Denna används i vissa engelska hamnar som inte har uppgraderat sina uttag ännu.
 • CEE32A/1-fas (E-nummer 24 245 28) stickkontakt till CEE16/1-fas (E-nummer 24 246 36) uttag. Denna används i hamnar som erbjuder 32A/1-fas.

samt

 • CEE16/1-fas stickkontakt till grendosa för schukokontakter. Detta för att kunna ansluta exempelvis en borrmaskin eller liknande direkt till ett uttag på bryggan/kajen.

Rekommenderat att ha ombord

 • Tre 25 meters längder med 2,5 mm2 kabel med CEE16/1-fas kontaktdon.
 • En CEE16/3-fas till CEE16/1-fas adapter.
 • En CEE16/1-fas till grendosa för schukokontakter.
 • En CEE32/1-fas till CEE16/1-fas adapter.
 • Två extra CEE16/1-fas uttag med varsin 1-meters längder gummikabel ansluten så att nya adaptrar snabbt och enkelt kan sättas ihop vid behov.Till början | Skriv ut
Ändrad: 2018-05-09 08:06 / Visad: 2130 gånger.