s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/TTW/Landstromskablar

Landströmskablar

Att ansluta båtens elsystem till ett uttag i land vill de flesta båtägare göra för att ladda batterier och driva större förbrukare ombord medan man ligger i hamn. Att ha ett bra elsystem ombord är viktigt då man ansluter båten till land. Båtens elsystem beskrivs dock inte här utan just kablarna.

Standard-kontaktdon

Idag är CEE-kontaktdonen den standard som man ska använda sig utav. Därmed så är vår mening att båtens intag ska vara ett CEE16-kontaktdon (en hane) och så långt som möjligt ska alla kablar och adaptrar följa denna standard.

Olika CEE-kontaktdon

Notera också att CEE-don finns i en mängd utförande för andra spänningar än 230V (1-fas) och 400V (3-fas). Sådana CEE-don ska, kan och får absolut inte användas i en hamn eller på en båt. Dessa är lätta att identifiera genom att "piggen" som styr år vilket håll man kan trycka ihop donen inte sitter "klockan 6" utan är vriden till något annat "klockslag". Olika spänningar har olika klockslag.

Garo är en av många tillverkare av anslutningsdon. Här är en av deras kataloger. Alla E-nummer (artikelnummer) som anges nedan finns i denna katalog med bilder och specifikationer.

Benämningar

Kabeltyp

För att landströmskablarna ska vara säkra att använda och fungera bra måste de vara utförda i rätt material. Kablarna ska vara "gummikabel" med vilket menas att de är relativt mjuka, flexibla samt tål nötning, kemikalier och slitage i tämligen hög grad. De finns i många färger men svart är överlägset vanligast och billigast. "Gummikabel" finns i en nära oändlig mängd utförande. Men söker man efter benämningarna RDOE eller H07RN-F så hittar men en typ som är tillräckligt bra. Att använda något annat än en "gummikabel" kan vara direkt livsfarligt och får aldrig förekomma.

Kabeldimension

Att ha en kabel som är feldimensionerad innebär risk för brand. En klen kabel som används för att transportera för mycket ström (för hög effekt) blir varm och värme leder på sikt till brand. Förutom brandrisken så resulterar en för klen (samt även en för lång kabel) i något som kallas för spänningsfall. Med spänningsfall menas att om man mäter spänningen i uttaget på land till exempelvis 230 Volt så är det helt okej. Men med en klen och/eller lång kabel så kan spänningen i den ända av kabel som är i båten ha sjunkit ner till 200 Volt. Därmed tappas mycket effekt och det är inte önskvärt. För relativt korta kablar från mycket korta och upp till cirka 30 meter kan följande dimensioneringar med fördel användas;

Vid längre kablar eller då flera kablar skarvas ihop till en lång bör man generellt gå upp en dimension.

Därmed är det i båtsammanhang och om man planerar att belasta kabeln med ungefär så mycket som säkringarna är avsedda för lämpligt att använda 2,5mm2 kablar i så hög grad som möjligt. Med en liten båt med endast små förbrukare ombord räcker det med 1,5 mm2.

1-fas eller 3-fas?

Tootiki är en stor båt. Vi har därför byggt elsystemet ombord så att Tootiki kan anslutas direkt till ett 3-fas uttag i land. Detta är överkurs och inget vi tror eller tycker alla ska göra även om det absolut har sina fördelar.

För nästan alla normala båtar räcker 1-fas mer än väl.

Adapter-kablar

CEE-don i all ära men då de finns i flera varianter krävs ändå adaptrar. Och alla hamnar har inte CEE-don vilket gör att det krävs adaptrar.

Vi har följande adapter-kablar för 3-fas ombord;

Och för 1-fas ombord har vi följande adaptrar;

samt

Rekommenderat att ha ombord

Uppdaterad: 2018-05-09 08:06