tootiki


På Svenska?In English?Auf Deutsch?


 

Försäkringsansvarsproblem

Efter att nyligen ha blivit kontaktad av en båtägare har en mycket intressant frågeställning framkommit. Den aktuella båten brann för tid sedan upp vilket resulterade i en så kallad "totalskada" gentemot försäkringsbolaget. Frågan kan formuleras;

Vad kan man själv göra för arbeten på sin båt för att försäkringen ska gälla?

Den aktuella båtägaren har byggt om stora delar av elsystemet i sin båt. Bland annat installerades litiumbatterier. Exakt vad och hur denna ombyggnationen har gjorts är inte känt.

Försäkringsbolaget gjorde med hjälp av en expert en besiktning för att identifiera brandorsaken.

Besiktningsmannen anser att branden startade på grund av så kallade varmgång eller en ljusbåge i de nya anslutningarna mot batterierna. Denna spred sig därefter till kringliggande brännbara material och resulterade i en mycket omfattande brand.

Försäkringsbolaget anser att de arbeten som ägaren har gjort har varit mycket bristfälliga. De anser också att de inte har varit utföra i enlighet med de säkerhetsbestämmelser som gäller för tillverkare och som gäller vid CE-märkning av båtar.

Försäkringsbolaget har beslutat att därför inte betala ut någon ersättning alls för den totalskadade båten.

Huruvida ombyggnationen av elsystemet varit bristfällig eller ej utförda enligt gällande säkerhetsbestämmelser är naturligtvis en intressant fråga i sig.

Men ännu mer intressant är om försäkringsbolaget har rätt i sitt beslut att varje arbete en båtägare ska göras måste vara i stort fackmannamässigt utfört och helt i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser för att ersättning ska kunna utbetalas vid en totalskada.

Vad innebär då detta för alla oss båtägare? Hur ska vi kunna säkerställa och bevisa att de arbeten vi gjort är utförda fackmannamässigt och därmed utan brister samt att de uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser?

Kan en båtägare med grundläggande kunskaper i ellära bygga om elsystemet i en båt?

Kan en båtägare med grundläggande kunskaper installera en bogpropeller, byta bälgen på ett S-drev, komplettera med en skrovgenomföring eller byta en infästning till ett vant?

Att köpa dessa arbeten av ett varv är så klart ett alternativ. Men vad är det som garanterar att de gör arbetet enligt alla gällande krav?

Sannolikt är det ett mycket bra tips att alltid noga fotodokumentera arbeten men gör själv för att vid en skada kunna visa på hur installationen var utförd.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla båtägare som avser att på egen hand bygga om och uppgradera de olika systemen i sin båt att skaffa sig nödvändig kunskap. Det är lätt att tro att det är enkelt och att man kan men utan kunskap kan man ofta inte bedöma hur komplext eller svårt något är. Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets arrangerar varje termin en utbildning för Båtmekanikerintyget. Denna ger en god grund att stå på inför kommande ombyggnationer eller renoveringar.

Thomas Lundgren Göteborg 2020-01-16
Till början | Skriv ut
Ändrad: 2020-01-16 17:41 / Visad: 1195 gånger.