s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Seglingar/Start

Seglingar

Här försöker vi att lista seglingar vi har gjort och för lite mer speciella seglingar också komplettera med resebrev, bilder och liknande för att på så vis förmedla lite mer om hur det var och vad vi gjorde.


Uppdaterad: 2016-08-19 13:41