s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Tips/SeaTalkNG

SeaTalk NG

Raymarines variant av NMEA2000 heter SeaTalk NG. Den är via en adapterkabel kompatibel med NMEA2000-utrustning.

Pinning


Seatalk 1

Kompabilitet mellan SeaTalk NG och SeaTalk 1 ordnas med en speciell adapter ifrån Raymarine.

Vissa typer av data och meddelanden överförs inte via adaptern.

Design

Bussen bör ifrån den punkt där spänningsmatning görs vara relativt väl balanserad i längd och antal anslutna enheter.

Busskabel skall vara terminerad i båda ändarna.

Anslutningskablarna skall hållas korta.

Ej använda kontakter för anslutningskablarna skall termineras.

Spänningsmatning

Seatalk NG spänningsmatar de enheter som är anslutna till bussen.

Kabelfärger

NMEA2000

Två olika anslutningskablar finns. En för att ansluta NMEA2000-enheter till en Seatalk NG-buss. En för att ansluta Seatalk NG-enheter till en NMEA2000-buss.

Uppdaterad: 2016-07-13 13:39