s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Tips/Batterier

Batterier

Här är tänkt att under en tid göra en sammanställning av så mycket information som möjligt om de olika batterityperna som normalt är alternativ för att ha som batteri i sin fritidsbåt.

Urvalet just nu är 12V bly batterier. Men kanske kommer sammanställningen att kompletteras med mer "moderna" batterityper och också batterier med lägre spänning (vilka då seriekopplas för att få 12V/24V).

Alla batterier kommer att jämföras gentemot en "normbank" om 3 stycken 80Ah batterier av typen "Våta, öppna" nedan.


Våta, öppna - förbrukningsbatteri

Beskrivning

Den "klassiska" typen av batteri som byggs upp av 6 celler som vardera består av plattor som är särskilda med flytande batterivätska (syra).

som helst. Värre blir det om batteriet är urladdat. Då kan det frysa redan vid några grader under noll. Detta är ytterligare ett skäl till att hålla batteriet laddat under vintern.

Pros

Cons

Fördelar

Nackdelar


Våta, öppna - startbatteri

Beskrivning

Samma som "förbrukningsbatteri" ovan men i en kraftigare konstruktion för att tåla ett högre strömuttag.

Användbart belastningsområde är mellan 90% och 50% = 40% av normbankens kapacitet.

Fördelar

Se "förbrukningsbatteri" ovan.

Nackdelar

Se "förbrukningsbatteri" ovan.


Våta, slutna - "fritidsbatteri"

Beskrivning

Samma som "förbrukningsbatteri" ovan men i en kapsling som är tät vilket gör att vätska inte kan läcka ut och därmed inte fyllas på.

och dessutom gjort batterilådan så tät att ev. gaser håller sig på plats. Genom att ha mycket syra så räcker vätskan hela dess livstid utan påfyllning.

Fördelar

Se "förbrukningsbatteri" ovan.

Nackdelar

Se "förbrukningsbatteri" ovan.


AGM

Beskrivning

Pros

Cons

Fördelar

Nackdelar


GEL

Beskrivning

Pros

Cons

Fördelar

Nackdelar


Nickel-Kadmium


Nickel-Metallhydrid


Litium-Jon


Batteri-nyckeltal

Riktigt så enkelt är det dock inte. Man anger dessutom för hur lång tid det gäller. Vanligast för ett mindre batteri är C10, vilket står för att man laddar ur under 10 timmar medan bilar oftast talar om C20, vilket följaktligen står för urladdning under 20 timmar. Även här stämmer jämförelsen med hur långt man kommer på en tank. Om man kör fortare, dvs. laddar ur med en högre ström, så kommer man inte riktigt lika långt. C10-värdet är följaktligen lite lägre än C20. I industriella sammanhang talar man dessutom om C5, C2 och C1. Samma princip, olika urladdningstider. Högre är normalt bättre för en given fysisk storlek på batteriet.

25A, och mäter hur många minuter batteriet håller sig över 10,5V. Ett typiskt bilbatteri ligger på runt 100 minuter.

'CA - Cranking Amps. Annan variant av CCA.


Referenser

Uppdaterad: 2012-07-30 23:53