s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Rapporter/2010-03-01

2010-03-01 - På Kryss...


På Kryss, Januari 2010

Information om vårt sätt att vinterförvara Tootiki i vattnet finns med i detta nummer av SXK:s tidning På Kryss.

Uppdaterad: 2010-12-10 11:52