s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Kommande/Start

Kommande seglingar

Vi planerar för att förhoppningsvis göra någon eller några av följande seglingar under de närmaste åren;

Ganska snart

På lite längre sikt

På lång sikt

Uppdaterad: 2013-12-08 22:46