s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Fixat/Rigg

Rigg

Storöversyn våren 2011

Arbetet med att se över riggen prioriterades upp under våren 2011 då vi vid en kontroll av mastfoten bedömde det som olämplig att segla vidare med den. Den var helt enkelt FÖR rostig.

Vi bokade tid hos en riggarverkstad och lyfte av masten i början av maj.

Innan masten restes igen så blev följande arbeten gjorda;

I slutet av juni restes masten igen och spänndes fast efter konstens alla regler.

Klart

Uppdaterad: 2011-08-28 13:30