s/y Tootiki | SMBK | Wasa 530 #2
http://tootiki.se/Fixat/Hygien

Hygien

Toaletter

Den främre toaletten är utbytt mot en elektrisk.

Den aktra toaletten är helrenoverad med nya pakningar och helt nya slangar mellan toaletten och skrovgenomföringen.

Septitanken

Ombyggnation pågår för att säkerställa en bra och driftsäker funktion.

Uppdaterad: 2010-04-07 15:34